Selecteer een pagina

Knillis dankt, incasseert en feliciteert

De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor Knillis slecht uitgepakt. Een raadszetel zat er niet in. De kiezer heeft gesproken en deed dat zonder omhaal. Knillis was goed voor 1050 stemmen. Al die mensen willen we hartelijk dank zeggen. Dat doen we bij deze. Is uw stem ‘verloren’? Als het gaat om resultaat in de gemeenteraad, dan is het antwoord ‘ja’. Als het gaat om het gevoel van al die mensen die zich met raad en daad hebben ingezet voor een goed resultaat, dan zeggen we, uw stem was ons tot grote steun voor onze inzet.

Knillis is ook bereid te incasseren. Dat vragen we ook van anderen. Als te weinig mensen op ons gestemd hebben, dan moeten wij ons afvragen: waartoe zijn we op de Bossche aarde? Dat gaan we de komende weken ook doen, in een open dialoog met elkaar en met al degenen die op ons stemden. Wat daar uitkomt? U, de Knillisstemmer, nodigen wij uit mee te denken. Wij zullen uw suggesties heel serieus nemen.

Knillis feliciteert ook, in het bijzonder de winnaars die dichtbij ons staan, de Bossche Groenen. Als plaatselijke groepering die groen gekleurd dichtbij de mensen staat heeft Judith Hendrikx het succes gehaald dat zij ook verdiende. Hulde daarvoor. Haar niet aflatende binnen- en buitenparlementaire acties voor  de ‘goede zaak’ misten hun uitwerking niet.


 

COLUMNS

Johan Eland:
Er gaan niet veel vrienden in een klein huis

Dinsdag 10 april wordt er in de gemeenteraad gepraat over de vorming van een college.  Johan Eland voorziet dat veel van deze zogeheten politieke vrienden hun eerder gedane beloften over boord zullen zetten. Hij pleit er dan ook voor dat deze college onderhandelingen in alle openbaarheid plaats dienen te vinden.
Lees meer…>>>


Paul Masselink:
De effecten van een zichtbare Pieckepoort

Waarom mogen partijen zonder enige onderbouwing roepen dat er meer parkeergarages moeten komen (al dan niet in buitenwijken)? Waarom worden die niet aangesproken op het feit dat de ‘financiële voordelen’ erg naar een richting gaan en dat negatieve effecten op CO2/fijnstof/gezondheid buiten beschouwing wordt gelaten???, dat vraagt Paul Masselink zich af rondom de discussie over de Pieckepoort.
Lees Meer…>>>


Frans van Gaal:
‘Opa’s laatste kunstje’

‘Creativiteit is niet zozeer gelegen in het vinden van nieuw materiaal, als wel in de herschikking van het bestaande’ luidt de uitspraak van Umberto Eco. In dagelijks leven ben ik ondernemer in geschiedenis. Ik schrijf, presenteer en voer actie.
Lees Meer…>>>


Antoine Jacobs:
Versier de stad met De Pieckepoort

Nu het debat is gestart over de toekomst van de Pieckepoort, heeft de gemeente  enkele varianten laten doorrekenen. Kosten al gauw tussen de 2,7 en 4,6 miljoen Euro. Op de website van het Brabants Dagblad verschenen al meteen reacties, als ; ‘Van dat geld kun je beter sociale woningen bouwen, of een zwembad aanleggen’. Volgens Antoine Jacobs (foto), de lijstduwer van Knillis, moet een gemeentebestuur al die dingen samendoen. Goed zorgen voor woningbouw en sport, maar ook de stad en zijn historische rijkdom onderhouden.
Lees Meer…>>>


Toon Rekkers:
Trumpiaanse verdamping

Zodra de verkiezingskoorts zijn kookpunt nadert lijkt het wel of de rollen worden omgedraaid. Linkse politici gaan plots rechtse praatjes verkopen en rechtse politici dreunen ondoordacht op de rechtse snaren in hun volksmelodie.
Lees Meer…>>>


Frans van Gaal:
Boschles

Frans van Gaal staat nog een keer stil bij Jheronimus ‘Jeroen’ Bosch. Het is 2 jaar na de grote expositie weer stil rond deze wereldvermaarde schilder. Frans zegt in zijn column, dat we moeten waken voor ‘vergeten’ en staat ook even stil bij Indensalvatoer, het huis op De Markt naast Hotel Central, waar Bosch het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. Feiten die door de Bosch-club worden genegeerd.
Lees Meer…>>>


Paul Masselink:
De Chef Geluk

In De Ondernemer  van 28-02- 2018 vond Paul Masselink een aardig artikel over Arjan Banach. Over het aanstellen van een Chef Geluk in het bedrijfsleven. Hij gaat er nader op in.
Lees Meer…>>>


Johan Eland:
Christelijk straattuig

Johan Eland stoort zich aan de standpunten van de plaatselijke PVV, die deze nota bene niet in een partijprogramma naar buiten heeft gebracht, maar wel verpakt in de stemwijzer.
Lees Meer…>>>


Johan Eland:
Regenboogprogrammacollege

De collegeonderhandelingen in maart gaan ongetwijfeld moeilijk verlopen. Door het einde aan het grote blokkentijdperk hebben de landelijke partijen het niet langer voor het zeggen. Samenwerking kan niet meer op grond van alleen machtsverhouding c.q. zetelaantal. Een meerderheidscollege met een paar grote partijen zit er dus niet in. De derde column van Johan Eland in de serie ‘Drieluik collegevorming in Den Bosch’.
Lees Meer…>>>


Johan Eland:
Afrekening in het milieu

Johan Eland ziet bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart grote klappen vallen voor de gevestigde partijen.
Lees Meer…>>>

 

NIEUWS

FNV-debat: nu groen, na de verkiezingen rood?

Bas Witmer (foto), derde op de lijst van Knillis, stelde, tijdens het FNV debat van maandag 12 maart j.l., voor, om te komen tot een Bossche CAO.  Ook gaf  Bas, als enige, duidelijk aan dat het wenselijk is dat de mensen na 1 of 2 jaar op het sociaal minimum een individuele inkomenstoeslag krijgen van 125%.
Lees Meer…>>>


Ellen Pauel bij het lijsttrekkersdebat Verkadefabriek


Niet te filmen

Johan Eland uit kritiek op een plan van wethouder Paul Kagie 60 tiny houses te plaatsen op het voormalige sportcomplex De Saren en ouderen vragen daar te gaan wonen. Die geven dan hun grotere woningen op ten behoeve van woningzoekenden jongeren.
Lees Meer…>>>


Gemeente moet beter luisteren naar de burgers

Johan Eland pleit in een open brief voor het instellen van een ideeënmakelaar op gemeentelijk niveau. Knillis heeft dit voorstel al per brief bij de oude gemeenteraad neergelegd. Doet zij er niets mee, dan zal Knillis het als eerste initiatiefvoorstel voor de komende raadperiode aanmelden.
Lees Meer…>>>


Onze lijsttrekker Ellen Pauel over de voedselbank


De verbeelding van de cultuur


Oscar Schrover laat in zijn artikel “De verbeelding van de cultuur” zien waarin Knillis zich onderscheidt van alle andere Bossche politieke partijen. Hij stelt dat architectuur, cultuur en historie het fundament van een stad zijn. Zeker in een stad als ’s-Hertogenbosch. Hij bewijst met deze drie ideeën dat Knillis hiermee het verschil maakt.
Lees Meer…>>>


Knillis: Nee tegen bedrijventerrein Heesch-West

Knillis is tegen de voorgenomen ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch-West
Lees Meer…>>>


Open brief aan wethouder Logister

Lijsttrekker Ellen Paul stuurt namens Knillis een open brief aan wethouder Logister over de problematiek rond de huisvesting in onze stad.
Lees Meer…>>>


Tien kandidaten bekend voor gemeenteraadsverkiezingen

Knillis heeft dinsdag 5 december de eerste tien kandidaten voor de lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Ellen Pauel voert de lijst aan, maar dat was al eerder bekend. Ze liet dinsdag weten trots te zijn op haar medekandidaten. Haar voordracht ook, die door de algemene ledenvergadering werd goed gekeurd.
Lees Meer…>>>


Lees hier meer nieuws


 

Tweets De Correspondent

Word lid van Knillis!

Andere kwesties, die bij Knillis hoog op de agenda staan, hebben betrekking op de kleinschalige opvang van vluchtelingen, cultuureducatie, het ouderenbeleid en natuurlijk, als altijd, de zorg voor ons historisch erfgoed.
Lid worden kunt u al voor € 7,50 per maand. Aanbieding: studenten kunnen lid worden voor maar € 10.00 per jaar.

Zegt u ‘Knillis zet de juiste toon, eigenwijs… moar dan hedde ok wè!’, sluit u bij ons aan. Dan kunt u een toontje meezingen in het koor van bonte geluiden. U kunt zelfs dwarsfluiten.