Selecteer een pagina

Knillis, een eigenwijs alternatief

Knillis… jawel, de naam verwijst natuurlijk naar de befaamde boer die tijdens het carnaval midden op de Markt neerkijkt op de feestvierende Bosschenaren die voor drie dagen de stad op zijn kop zetten.

Knillis wilde de almacht van de gevestigde orde in ’s-Hertogenbosch aan de kaak stellen, en het stadbestuur  een spiegel voor houden als die weer eens ronkende ambities uit. Het motto van Knillis luidt: ‘de botheid der nar is de toetssteen der wijzen’.

Knillis ontstond in 1971 en trok ten strijde tegen de regenteske grootheidswaanzin van het toenmalige stadsbestuur met haar cityvorming en  de afbraak van de historische binnenstad. De historische binnenstad bleef, weliswaar in geschonden toestand, behouden. In die zin is de oude binnenstad ook één groot monument van verzet tegen de grootheidswaanzin en paternalisme.

Knillis kiest ook voor solidariteit, kleinschaligheid en duurzaamheid, de rechten van mens èn natuur. Intelligent en een tikkeltje eigenwijs.

Wat doet Knillis hiermee in de 21e eeuw? Knillis wil een stad waarin wij voor elkaar zorgen en waarin iedereen kan meedoen. Voorop staat het welzijn van álle inwoners, waar het openbaar bestuur  serieus luistert naar haar inwoners. Met oog voor ons historisch erfgoed en de gerechtvaardigde belangen van nieuwkomers.


COLUMNS

Paul Masselink:
De effecten van een zichtbare Pieckepoort

Waarom mogen partijen zonder enige onderbouwing roepen dat er meer parkeergarages moeten komen (al dan niet in buitenwijken)? Waarom worden die niet aangesproken op het feit dat de ‘financiële voordelen’ erg naar een richting gaan en dat negatieve effecten op CO2/fijnstof/gezondheid buiten beschouwing wordt gelaten???, dat vraagt Paul Masselink zich af rondom de discussie over de Pieckepoort.
Lees Meer…>>>


Frans van Gaal:
Boschles

Frans van Gaal staat nog een keer stil bij Jheronimus ‘Jeroen’ Bosch. Het is 2 jaar na de grote expositie weer stil rond deze wereldvermaarde schilder. Frans zegt in zijn column, dat we moeten waken voor ‘vergeten’ en staat ook even stil bij Indensalvatoer, het huis op De Markt naast Hotel Central, waar Bosch het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. Feiten die door de Bosch-club worden genegeerd.
Lees Meer…>>>


Paul Masselink:
De Chef Geluk

In De Ondernemer  van 28-02- 2018 vond Paul Masselink een aardig artikel over Arjan Banach. Over het aanstellen van een Chef Geluk in het bedrijfsleven. Hij gaat er nader op in.
Lees Meer…>>>

NIEUWS

Zorgen om Coudewater/Maliskamp

Veel bewoners van de wijk Maliskamp maken zich zorgen om de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Coudewater/Maliskamp. De onrust is mede veroorzaakt doordat het coalitieakkoord een verdere bebouwing toestaat van het oostelijke deel van dit gebied. Het gebied is een zogenaamd open ‘Kampenlandschap’ en kent dus een grote natuurhistorische waarde.
Lees Meer…>>>


De verbeelding van de cultuur


Oscar Schrover laat in zijn artikel “De verbeelding van de cultuur” zien waarin Knillis zich onderscheidt van alle andere Bossche politieke partijen. Hij stelt dat architectuur, cultuur en historie het fundament van een stad zijn. Zeker in een stad als ’s-Hertogenbosch. Hij bewijst met deze drie ideeën dat Knillis hiermee het verschil maakt.
Lees Meer…>>>


Lees hier meer nieuws


 

Tweets De Correspondent

Word lid van Knillis!

Andere kwesties, die bij Knillis hoog op de agenda staan, hebben betrekking op de kleinschalige opvang van vluchtelingen, cultuureducatie, het ouderenbeleid en natuurlijk, als altijd, de zorg voor ons historisch erfgoed.
Lid worden kunt u al voor € 7,50 per maand. Aanbieding: studenten kunnen lid worden voor maar € 10.00 per jaar.

Zegt u ‘Knillis zet de juiste toon, eigenwijs… moar dan hedde ok wè!’, sluit u bij ons aan. Dan kunt u een toontje meezingen in het koor van bonte geluiden. U kunt zelfs dwarsfluiten.