Selecteer een pagina

Knillis, een eigenwijs alternatief

Knillis… jawel, de naam verwijst natuurlijk naar de befaamde boer die tijdens het carnaval midden op de Markt neerkijkt op de feestvierende Bosschenaren die voor drie dagen de stad op zijn kop zetten.

Knillis wilde de almacht van de gevestigde orde in ’s-Hertogenbosch aan de kaak stellen, en het stadbestuur  een spiegel voor houden als die weer eens ronkende ambities uit. Het motto van Knillis luidt: ‘de botheid der nar is de toetssteen der wijzen’.

Knillis ontstond in 1971 en trok ten strijde tegen de regenteske grootheidswaanzin van het toenmalige stadsbestuur met haar cityvorming en  de afbraak van de historische binnenstad. De historische binnenstad bleef, weliswaar in geschonden toestand, behouden. In die zin is de oude binnenstad ook één groot monument van verzet tegen de grootheidswaanzin en paternalisme.

Knillis kiest ook voor solidariteit, kleinschaligheid en duurzaamheid, de rechten van mens èn natuur. Intelligent en een tikkeltje eigenwijs.

Wat doet Knillis hiermee in de 21e eeuw? Knillis wil een stad waarin wij voor elkaar zorgen en waarin iedereen kan meedoen. Voorop staat het welzijn van álle inwoners, waar het openbaar bestuur  serieus luistert naar haar inwoners. Met oog voor ons historisch erfgoed en de gerechtvaardigde belangen van nieuwkomers.


COLUMNS

Paul Masselink:
De effecten van een zichtbare Pieckepoort

Waarom mogen partijen zonder enige onderbouwing roepen dat er meer parkeergarages moeten komen (al dan niet in buitenwijken)? Waarom worden die niet aangesproken op het feit dat de ‘financiële voordelen’ erg naar een richting gaan en dat negatieve effecten op CO2/fijnstof/gezondheid buiten beschouwing wordt gelaten???, dat vraagt Paul Masselink zich af rondom de discussie over de Pieckepoort.
Lees Meer…>>>


Frans van Gaal:
Boschles

Frans van Gaal staat nog een keer stil bij Jheronimus ‘Jeroen’ Bosch. Het is 2 jaar na de grote expositie weer stil rond deze wereldvermaarde schilder. Frans zegt in zijn column, dat we moeten waken voor ‘vergeten’ en staat ook even stil bij Indensalvatoer, het huis op De Markt naast Hotel Central, waar Bosch het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. Feiten die door de Bosch-club worden genegeerd.
Lees Meer…>>>


Paul Masselink:
De Chef Geluk

In De Ondernemer  van 28-02- 2018 vond Paul Masselink een aardig artikel over Arjan Banach. Over het aanstellen van een Chef Geluk in het bedrijfsleven. Hij gaat er nader op in.
Lees Meer…>>>

NIEUWS

Spreekuur Knillis in teken van ‘Kerst en kunst’

Kunstkenner en beeldend kunstenaar Albert Vissers zal zaterdag 22 december met het thema ‘Kerst in de Kunst’, het spreekuur van Knillis in de Knillispoort luister bij zetten. Albert Vissers is ook de nieuwe directeur van Stedelijk Overleg Kunstenaars ’s-Hertogenbosch (STOK). Albert is een groot kunstkenner op een breed terrein in de kunst en heeft in feite zijn leven geheel gewijd aan schilderkunst en beeldende kunst. Op de foto Knillis-voorzitter Ton Heine en Albert Vissers.
Lees Meer…>>>


Kerstliederen bij Kerstborrel Knillispoort

De jaarlijkse afsluiting van het stichtingsjaar van de Knillispoort kende nu een andere inhoud. De stichting had er dit jaar voor gekozen om er een echte kerstborrel van te maken. Afgelopen zaterdag trakteerde het duo Chez Frederique de vele genodigden op indringende kerstverhalen en sfeervolle samenzang met traditionele kerstliederen. Volgens Marjan Free, de voorzitter van de stichting, was er een duidelijke behoefte aan een deze veranderde invulling van de jaarlijkse afsluiting.
Lees Meer…>>>


Lees hier meer nieuws


 

Tweets De Correspondent

Word lid van Knillis!

Andere kwesties, die bij Knillis hoog op de agenda staan, hebben betrekking op de kleinschalige opvang van vluchtelingen, cultuureducatie, het ouderenbeleid en natuurlijk, als altijd, de zorg voor ons historisch erfgoed.
Lid worden kunt u al voor € 7,50 per maand. Aanbieding: studenten kunnen lid worden voor maar € 10.00 per jaar.

Zegt u ‘Knillis zet de juiste toon, eigenwijs… moar dan hedde ok wè!’, sluit u bij ons aan. Dan kunt u een toontje meezingen in het koor van bonte geluiden. U kunt zelfs dwarsfluiten.